Rectoscope 1561

Rectoscope 1561
Napravljen od providne plastike,
koja ne šteti okolini, sa odličnom transmisijom svetlosti koja
pruža optimalni pregled pri korišćenju. Proizvod ima glatke
ivice koje doprinose nežnijem i prijatnijem pregledu pacijenata.
Pogodnosti:
* Oivičen deo koji se hvata prstima za lakšu upotrebu
* Jasno ocrtana skala
* Dizajn omogućava lakši i prijatniji pregled
* Posebna osvetljenost vrha pruža čistiji i bistriji pregled
Materijal:
– Polistiren kristal; polietilen HD; polietilen LD
– Temperatura topljenja 100 C
– Bez lateksa
– Ekološki
– Nije moguća sterilizacija u autoklavu
Kvalitet – ISO 9001
Okolina – ISO 14001